Jump to content

ข้อตกลงในการใช้เว็บ

ข้อตกลงในการใช้เว็บบอร์ดร่วมกัน

เว็บบอร์ด thaiparamotor.com เป็นพื้นที่สาธารณะ ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยท่านต้องแสดงความรับผิดชอบต่อข้อความนั้น และทางผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความแต่อย่างใด และต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปในแนวทางดังต่อไปนี้
  • ห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ใช้ข้อความหรือเนื้อหาที่สุภาพ ไม่ขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
  • ห้ามใช้ข้อความหรือเนื้อหา รูปภาพสื่อไปในทางลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว
  • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ทำให้บุคคลอื่น ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง พาดพิงบุคคลในทางหมิ่นประมาท
  • เพื่อสังคมอันดีโปรดให้เกียรติและเคารพสิทธิการนำเสนอของผู้อื่น
  • เพื่อความเหมาะสมและการปฏิบัติอันดี ผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ขอใช้สิทธิเพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อความ หรือย้ายกระทู้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า