Jump to content

Photo

ติวเข้ม....ก่อนสอบนักบินร่มบิน

- - - - -

 • ตอบกระทู้ได้เฉพาะสมาชิก
มีการตอบกระทู้นี้ 59 ครั้ง

#21
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
สวัสดีครับผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินต้องเสียค่าสอบ 500.00 บาท ทางธนาคารก่อน....วันสอบไม่รับสมัครสอบครับ
ชมรมอ่างทองขอแจ้งแนวทางการสมัครสอบใบอนุญาตนักบิน( ร่มบิน/ร่มร่อน/ อุลตร้าไลท์)ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้รวมรวมรายชื่อสมาชิกชมรมของท่านที่ประสงค์ขอสมัครสอบแต่ละชมรมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
2. ค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)กรุณารวมรวมกันจัดส่งเป็นกลุ่ม ( ให้แต่ละชมรมรวบรวมจัดส่งเป็นกลุ่มเช่นมี 10 คน ก็ส่งเงิน 5000.00บาทจัดส่งแต่ละชมรมไม่ควรเกิน 2 งวด) ......ถ้าสอบผ่านจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตภายหลังอีกท่านละ 1000.00 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่ใด้เสียเงินในวันสอบนะครับต้องรอ จนท.กลับไปตรวจข้อสอบแล้วประกาศผลสอบก่อนครับ
3. วิธีการส่ง ให้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนพลู ชื่อบัญชี “เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง” เลขที่บัญชี 182-600-2847 ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายเอกสารใบฝากเงินดังกล่าว พร้อมรายชื่อผู้ขอสอบ(พิมพ์ ถ้าเขียนให้เขียนตัวบรรจง) ใส่ซอง ส่ง ปณ. ลงทะเบียน
เขียนหน้าซองส่ง นายวันชัย เมฆพระงาม กรมการบินพลเรือน ( ส.ม.ป.) ถนนพระราม 4 เขตสาทร กทม. 10 120
5. คำร้องขอสมัครสอบให้ไปกรอกวันสอบและในวันสอบให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้
5.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น (นำบัตรตัวจริงมาด้วย)
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
53. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ตรวจร่างกายที่คีนิค หรือ โรงพยาบาล ได้ทั้งนั้น
5.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป
ผม(เกรียงศักดิ์ฯ) ขออภัยในการชี้แจงให้ท่านดำเนินการล่าช้าไปหน่อยเพราะว่ารอคำตอบจากคุณวัน ชัยฯ จนท.กรมฯ ซึ่งท่านกลับมาจากต่างประเทศ....ทีรอก็คือขอต่อรองเรื่องให้ท่านกรอกใบสมัคร สอบได้ที่หน้างาน ในวันสอบ เพราะถ้าต้องยื่นใบสมัครก่อนหลายท่านคงไม่สดวกในการขอรับใบสมัครไปกรอกและ อาจเป็นเหตให้สมัครไม่ทัน.......จึงตัดขั้นตอนเหลือเพียง....ท่านรวบรวมราย ชื่อสมาชิกของท่านที่ขอสอบ......เขียนหรือพิมพ์รายชื่อให้ถูกต้อง ชัดเจน.....รวบรวมเงินแล้วรีบนำส่งธนาคารตามข้อ 3 หลังจากนั้นก็ ไป ส่งเอกสารรายชื่อพร้อมสำเนาใบฝากเงินธนาคาร(ใบจริงให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
ผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินอุตร้าไล้ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่ให้เขียนว่า...รายชื่อผู้ขอสอบ อุลตร้าไลท์ ค่าธรรมเนียมเท่ากันครับ

23 ก.พ. 56 ณ รร.วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีการสอบนักบินร่มบิน/ร่มร่อน/อุตร้าไลท์ ต่ออายุใบอนุญาตนักบิน และตรวจร่มบินเพื่อจดทะเบียนร่มบิน/ต่ออายุร่มบิน(ใบสมควรเดินอากาศ)
สอบถาม 086 635 8964 เกรียงศักดิ์

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:59 AM.


#22
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
สวัสดีครับผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินต้องเสียค่าสมัครสอบ 500.00 บาท ให้กรมฯผ่านทางธนาคารก่อน...ใบสมัครสอบและใบรับรองชั่วโมงบินไปกรอกที่หน้างานวันสอบครับวันสอบไม่รับสมัครสอบครับ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:58 AM.


#23
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
สวัสดีครับนักบินอุตร้าไลท์
ผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินต้องเสียค่าสอบ 500.00 บาท ให้กรมฯทางธนาคารก่อนวันที่ 15 ก.พ.2556
วันสอบไม่รับสมัครสอบครับ ชมรมอ่างทองขอแจ้งแนวทางการสมัครสอบใบอนุญาตนักบิน อุลตร้าไลท์ ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้รวมรวมรายชื่อสมาชิกชมรมของท่านที่ประสงค์ขอสมัครสอบแต่ละชมรมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
2. ค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)กรุณารวมรวมกันจัดส่งเป็นกลุ่ม ( ให้แต่ละชมรมรวบรวมจัดส่งเป็นกลุ่มเช่นมี 10 คน ก็ส่งเงิน 5000.00บาทจัดส่งแต่ละชมรมไม่ควรเกิน 2 งวด) ......ถ้าสอบผ่านจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตภายหลังอีกท่านละ 1000.00 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่ใด้เสียเงินในวันสอบนะครับต้องรอ จนท.กลับไปตรวจข้อสอบแล้วประกาศผลสอบก่อน
3. วิธีการส่ง ให้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนพลู ชื่อบัญชี “เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง” เลขที่บัญชี 182-600-2847 ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายเอกสารใบฝากเงินดังกล่าว พร้อมรายชื่อผู้ขอสอบ(พิมพ์ ถ้าเขียนให้เขียนตัวบรรจง) ใส่ซอง ส่ง ปณ. ลงทะเบียน เขียนหน้าซองส่ง นายวันชัย เมฆพระงาม กรมการบินพลเรือน ( ส.ม.ป.) ถนนพระราม 4 เขตสาทร
กทม. 10 120
5. คำร้องขอสมัครสอบ(ใบสมัครสอบ/ใบรับรองชั่วโมงบินให้รับได้หน้างานก่อนสอบ)ให้ไปกรอกวันสอบและในวันสอบให้ท่านเตรียมเอกสารดังนี้
5.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น (นำบัตรตัวจริงมาด้วย)
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
53. ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ตรวจร่างกายที่คีนิค หรือ โรงพยาบาล ได้ทั้งนั้น
5.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป
ผม(เกรียง ศักดิ์ฯ) ได้ขอต่อรองเรื่องให้ท่านกรอกใบสมัคร สอบได้ที่หน้างาน ในวันสอบ เพราะถ้าต้องยื่นใบสมัครก่อนหลายท่านคงไม่สดวกในการขอรับใบสมัครไปกรอกและ อาจเป็นเหตให้สมัครไม่ทัน.......จึงตัดขั้นตอนเหลือเพียง....ท่านรวบรวมราย ชื่อสมาชิกของท่านที่ขอสอบ......เขียนหรือพิมพ์รายชื่อให้ถูกต้อง ชัดเจน.....รวบรวมเงินแล้วรีบนำส่งธนาคารตามข้อ 3 หลังจากนั้นก็ ไป ส่งเอกสารรายชื่อพร้อมสำเนาใบฝากเงินธนาคาร(ใบจริงให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
ผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินอุตร้าไล้ให้ดำเนินการให้เขียนว่า...รายชื่อผู้ขอสอบ อุลตร้าไลท์ ค่าธรรมเนียมเท่ากันครับ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ รร.วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีการสอบนักบินร่มบิน/ร่มร่อน/อุตร้าไลท์ ต่ออายุใบอนุญาตนักบิน และตรวจร่มบินเพื่อจดทะเบียนร่มบิน/ต่ออายุร่มบิน(ใบสมควรเดินอากาศ)

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:58 AM.


#24
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
สวัสดีครับนักบินร่มบินและอุตร้าไลท์
ผู้ขอสอบใบอนุญาตนักบินต้องเสียค่าสอบ 500.00 บาท ให้กรมฯทางธนาคารก่อนวันที่ 15 ก.พ.2556
วันสอบไม่รับสมัครสอบครับ
ชมรมอ่างทองขอแจ้งให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วน.....ร่วมกันส่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพื่อที่จะได้ให้ จนท.สดวกในการปฎิบัติงาน.....ส่งให้กรมฯแล้วแจ้งผมทราบก็จะขอบคุณครับ ( ให้แต่ละชมรมรวบรวมจัดส่งเป็นกลุ่มเช่นมี 10 คน ก็ส่งเงิน 5000.00บาทจัดส่งแต่ละชมรมไม่ควรเกิน 2 งวด) ......ถ้าสอบผ่านจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตภายหลังอีกท่านละ 1000.00 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่ใด้เสียเงินในวันสอบนะครับต้องรอ จนท.กลับไปตรวจข้อสอบแล้วประกาศผลสอบก่อนครับ

วิธีการส่ง ให้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนพลู ชื่อบัญชี “เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง” เลขที่บัญชี 182-600-2847 ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายเอกสารใบฝากเงินดังกล่าว พร้อมรายชื่อผู้ขอสอบ(พิมพ์ ถ้าเขียนให้เขียนตัวบรรจง) ใส่ซอง ส่ง ปณ. ลงทะเบียน
เขียนหน้าซองส่ง
นายวันชัย เมฆพระงาม
กรมการบินพลเรือน ( ส.ม.ป.)
ถนนพระราม 4
เขตสาทร
กทม. 10 120


สอบถาม 086 635 8964 เกรียงศักดิ์

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:55 AM.


#25
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
สอบอุตร้าไลท์....ก่อนสอบผมจะติ่วให้ครับ

#26
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
นักบินร่มบิน/ร่มร่อนและอุลตร้าไลท์....สวัสดีครับ
ผมได้ติดต่อกรมฯกับ..... ท่าน ผอ.วิวิตฯท่านได้บอกผมว่าขอดูผลการจัดของที่อ่างทองก่อน......ดังนั้นที่ อ่างทองเราจะนำร่องให้ราบรื่นที่สุด.....เพื่อให้ภาคอื่นๆได้จัดสอบใกล้บ้าน นะครับ....ผมคงร่วมงานอยู่กับชมรมร่มบินอ่างทองในตำแหน่งที่ปรึกษา(ไม่มีเงิน เดือนนะครับ)เป็นชมรมเล็กๆ......แต่สมาชิกทุกท่านน่ารัก....ยอมทุ่มเทช่วย กันจัดงานนี้ขึ้นมา....และเมื่อจบงานนี้เราก็จะช่วยงานต่อไปของชาวร่มบิน

ก่อนท่านจะสมัครสอบ(จ่ายเงินค่าสมัครสอบ)โปรดทบทวนคิดก่อนดังนี้

1. ท่านเสียเงินค่าสมัครสอบไปแล้ว.....กรมฯจะไม่จ่ายคืนให้ท่านไม่ว่ากรณีไดๆ เช่นมาสอบไม่ได้ มาสอบไม่ทัน เป็นต้น

2. ค่าสมัครสอบที่ท่านชำระ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ครั้งนี้คือค่าสมัครสอบ....เมื่อท่านสอบผ่านแล้วท่านต้องจ่ายค่า ใบอนุญาตนักบินอีก 1,000.00บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)......ภายหลังที่กรมประกาศว่าท่านสอบผ่านรวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย 1500.00บาท

3. การสอบครั้งนี้เป็นการสอบกรณีพิเศษนอกสถานที่.....จึงสอบได้ครั้งเดียว.....พูดง่ายไม่มีการสอบแก้ตัว.....และขอบอกท่านที่ขอสอบใบอนุญาตอุลตร้าไลท์สอบเก็บวิชาไม่ได้เหืมอนกับการสอบที่กรมฯนะครับ

4. ใบอนุญาตนักบิน มีอายุ 5 ปี และขาดอายุได้ไม่เกิน 10 ปี ถ้าขาดอายุเกิน 10 ปี ท่านต้องเสียเงินค่าสอบใหม่ ออกใบอนุญาตใหม่(ท่านที่ใบอนุญาตขาดอายุมาต่อได้ที่งานนะครับ)

อีก 5 วันเท่านั้น(วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 56) ท่านต้องรีบตัดสินใจ....ใครสมัครแล้วช่วยลงในกระทู้นี้บอกผมด้วยนะครับ

อ่างทองยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:55 AM.


#27
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
ท่านที่ขอสอบนักบินร่มบิน.....โปรดรีบอ่าน

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:52 AM.


#28
hs9nwp ร่มบินปทุม

hs9nwp ร่มบินปทุม

  Student

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 567 posts
สอบถามนิดนึ่งครับว่ายังบินไม่เป็นแต่อยากไปสอบไว้ก่อนได้ไหมครับ เพราะกำลังหาที่เรียนบินครับ แต่เห็นเปิดสอบเลยอยากไปสอบไว้ก่อนครับ :geek: :geek: :geek:

#29
dao

dao

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 805 posts
ต่อใบอนุญาติต้องแจ้งก่อนมั้ยครับ..หรือติดต่อที่งานได้เลย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถให้คนอื่นยื่นเรื่องแทนได้มั้ยครับ..สามารถต่อทางไปรษณีย์ได้มั้ย..

เดี่ยว จำหน่าย เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดต่างๆ 081-5899747
http://skymeterthai.com/


#30
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts

สอบถามนิดนึ่งครับว่ายังบินไม่เป็นแต่อยากไปสอบไว้ก่อนได้ไหมครับ เพราะกำลังหาที่เรียนบินครับ แต่เห็นเปิดสอบเลยอยากไปสอบไว้ก่อนครับ :geek: :geek: :geek:

มาสอบได้เลยครับ..

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:51 AM.


#31
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts

ต่อใบอนุญาติต้องแจ้งก่อนมั้ยครับ..หรือติดต่อที่งานได้เลย และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถให้คนอื่นยื่นเรื่องแทนได้มั้ยครับ..สามารถต่อทางไปรษณีย์ได้มั้ย..

ต่อใบอนุญาตนักบิน
1. ต่อทาง ป.ณ. ได้ โทรถามวิธีต่อที่กรมฯ 02 286 0530
2.มาที่งานก็ต่อได้และคนอื่นสามารถยื่นเรื่องแทนได้ครับ....ไม่ต้องแจ้งให้ทางชมรมอ่างทองทราบ
3.เอกสารในการขอต่อมี ใบอนุญาตนักบินตัวจริงถ้าหายต้องมีใบแจ้งความ ส่วนเอกสารอื่นๆ จนท.จะแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล ว่าให้ส่งอะไรเพิ่มเติมส่งได้ภายหลังทาง ป.ณ.

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:50 AM.


#32
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
รีบอ่านกระทู้นี้นะครับ....แล้วรวบรวมไว้ให้ดี.....อย่าพิมพ์เผยแพร่......ช่วยกันนะครับ

ขณะนี้ได้รับแจ้งจากหลายชมรมร่มบินว่าดำเนินการสมัครสอบ(ส่งเงินค่าสมัครสอบ) ยอดรวมเกิน 70 ท่านแล้วครับ

อย่าลืมนะครับส่งเงินชำระค่าสอบให้กรมฯภายในวันที่ 15 ก.พ. 55 เท่านั้น....ไม่รับสมัครสอบห้นางานครับ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:50 AM.


#33
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
วันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556เป็นวันสุดท้าย
ที่ท่านต้องรีบตัดสินใจสมัครสอบโดยการชำระเงินค่าสอบให้กรมฯ......ผ่านธนาคารกรุงไทย.....ก่อนธนาคารปิดทำการในวันนี้

ถ้าท่านสมัครไม่ทันผมไม่สามารถช่วยท่านได้นะครับ

เพราะเป็นเรื่องระหว่างกรมฯกับตัวท่าน.....รีบรวบรวมรายชื่อและสำเนาสลิปจ่ายเงินของธนาคารส่งทาง ป.ณ.ลงทะเบียนให้กรมฯหลังจากชำระเงิน...ส่วนมากมีปัญหาที่จะรอ กันครับ

ท่านที่จะนำร่มมาจดทะเบียนได้โทรถามผมมีปัญหาคือไม่ค่อยเข้าใจว่าจะทำอย่างไร.....ขอตอบทีละปัญหานะครับ
1. เคยมีร่มจดทะเบียนและมีใบสำคัญสมควรเดินอากาศนานแล้ว(และยังใช้บินอยู่จนถึงขณะนี้)
----ให้ท่านตรวจดูใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ถ้าขาดอายุเกิน 6 เดือน ต้องจดทะเบียนและออกใบสมควรเดินอากาศใหม่
----แต่ถ้าใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 6 เดือน ก็นำร่มมาให้ตรวจเพื่อต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศ
2. ขายร่มไปแล้วแต่เคื่รองยังอยู่.....หรือขายเครื่องไปแล้วปีกยังอยู่ หรือขายไปแล้วทั้งหมด
----ท่าน ก็ตรวจเอกสารทั้ง 2 อย่างตามข้อ 1 ก่อนถ้าใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ถ้าขาดอายุเกิน 6 เดือน ต้องจดทะเบียนและออกใบสมควรเดินอากาศใหม่
----ท่านที่ต้องใช้ทะเบียนเดิมเช่น....U - B07 ท่านต้องแจ้ง จนท. เพื่อตรวจสอบ
----ท่านที่ขายปีก....อย่าลืมแกะสติกเก้อที่ปีกออกก่อน....เพราะถ้าคนที่ซื้อต่อไปนำไปบินที่ผิดกฎหมาย....ท่านจะเดือดร้อน
----ท่าน ที่ซื้อปีกมาใหม่.....ก็นำมาจดทะเบียนได้.....ก่อนติดสติ๊กเก้อที่ปีกต้อง ตรวจสอบกับ จนท.ก่อนว่า เรายังใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่
----ท่านที่ขายเครื่องยนต์....ให้แกะแผ่นเหล็กที่มีหมายเลขทะเบียนออกไว้นำมาใช้ติดกับโครงแท่นเครื่องยนต์ใหม่

3. ซื้อมาใหม่หมดทั้งปีกทั้งเครื่องยนต์ ก็นำมาจดได้โดยจะใช้ทะเบียนเดิมหรือทะเบียนใหม่ก็แจ้งความประสงค์กับ จนท.
----ก็ ยังมีปัญหา...บางท่านบอกลืมแกะแผ่นเหล็กที่โครงไว้.....อันนี้คำตอบก็คือทำ ใหม่แล้วก็ติด....ที่ปีกก็ติดสติกเก้อให้ตรงกับที่แท่นเครื่อง

มีปัญหาอะไรก็ถามมานะครับ....โทรถาม 086 635 8964


สำหรับท่านที่ชำระเงินค่าสอบผ่านธนาคารวันนี้ ( 15 ก.พ. 56 ) โปรดทราบ
ท่านต้องพิมพ์หรือเขียนชื่อผู้สมัครสอบให้ชัดเจนให้ครบตามจำนวนที่จ่ายเงินและสำเนาสลิปจ่ายเงินของธนาคาร
ใส่ซองส่งให้กรมฯ ทาง ป.ณ. EMS. ลงทะเบียน ภายในวันนี้....ขอย้ำ...ส่งภายในวันนี้

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:49 AM.


#34
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
ขณะนี้กรมได้แจ้งว่า....จดหมายของท่าน....ที่ลงทะเบียนหรือ EMS. ที่ส่งให้กรมฯได้รับน้อยซึ่งช้ามาก....และบางส่วนยังไม่ได้รับ

กรมฯได้รับเงินจากท่านทางธนาคารแล้ว.....แต่ยังออกใบเสร็จรับเงินไม่ได้เพราะไม่ได้รับรายชื่อ.....จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยดำเนินการดังนี้

ส่ง FAX (โทรสาร) ส่งถึง คุณวันชัย ฯ 02 286 2913 โดยส่งข้อความ

ให้พิมพ์หรือเขียนชื่อผู้สมัครสอบให้ชัดเจนให้ครบตามจำนวนที่ท่านส่งเงินผ่านธนาคาร....และสลิปธนาคารหลักฐานการส่งเงิน(รวม 2 แผ่น สลิปและรายชื่อ)

ตัวจริงเก็บไว้เป็นหลักฐานกับตัวอย่าให้หายและวันสอบให้นำติดตัวมาด้วยครับ

ขอความกรุณาส่งด่วน....ภายในวันนี้ครับ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:48 AM.


#35
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
กำหนดการสอบฯและตรวจร่มบินเพื่อจดทะเบียน ณ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

สถานที่
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:46 AM.


#36
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts

สอบอุตร้าไลท์....ก่อนสอบผมจะติ่วให้ครับ

ท่านที่ขอสอบใบอนุญาตนักบินอุลตร้าไลท์.....ต้องขออภัยด้วยครับ.....ผมหาตำรานักบินอุลต้ราไล์ยังไม่ได้เลย....ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะติ่วให้ท่านได้หรือไม่....ขอให้ท่านอ่านตำรากันมาเองให้มากๆๆ......การสอบวัดผลนักบินอุลตร้าไล้ท์ท่านต้องมีความรู้สูง......ถ้าสอบที่กรมฯสอบ 4 วิชาแต่สอบข้างนอกเขาเอาทั้งหมดมารวมกัน....สอบที่กรมฯให้สอบเก็บวิชาได้.....สอบแก้ตัวได้ 4 ครั้ง....แต่สอบข้างนอกกรมฯสอบได้ครั้งเดียว.....ข้อสอบคนละชุดกับร่มบิน....สอบแยกห้องกันกับร่มบิน.....จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 09:47 AM.


#37
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
การเดินทาง
1.ถ้ามา จาก กทม.ใช้เส้นทาง ถนนพหลโยธิน ถึงกม. 50 ชิดซ้ายเข้าสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32 ) วิ่งไปจนถึงกม. 38 ให้เลี้ยวซ้ายเข้า อ.ป่โมก วิ่งไป 8 กม.จะเจอไฟแดงให้ตรงไปข้ามขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงสะพานได้ 50 เมตรให้เลี้ยวซ้ายโค้ลงแบบตัวยู ตรงไป 50 เมตร มีทางเลี้ยวขวาขนานคลองชลประทาน ให้เลี้ยวขวามีป้ายบอกทางไปวัดป่าโมกฯไปอีก 3 กม.จะเจอวัดป่าโมกวรวิหารก่อนให้ตรงไปอีก 50 เมตรจะเห็น รร.ชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์
2.ถ้ามาจากทางภาคเหนือให้ใช้สายเอเชีย ขับมาจจนถึงกม. 38 แล้วยูเทนอชิดซ้ายเข้า อ.ป่าโมกตามข้อ 1
3. ถ้ามาจาก ฝังธนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ให้วิ่งมาที่ จ.สุพรรณบุรึ แล้วมองหาป้าย อ.ป่าโมกให้เลี้ยวมาตามป้าย 30ก่วา กม.จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำให้ขับไปกลับรถใต้สะพานแล้วขับตรงมา 50 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจะเห็นป้ายบอกทางไปวัดป่าโมก
แผนที่ทีมงานกำลังจัดทำครับ.....ช้าไปนิดขออภัย

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 11 มีนาคม 2013 - 10:54 AM.


#38
kasame

kasame

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,240 posts
 • Locationttm.
ขอขอบคุณอาจารย์เกรียงศักดื์และทีมงานทุกๆๆท่านที่ทำเพื่อพี่น้องสมาชิกร่มบินทุกคนครับ

#39
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน.....ที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี....ทุกท่านให้ความร่วมมือกับ....กรมการบินพลเรือนและชมรมร่มบินอ่างทอง....การจัดงานครั้งนี้ต้องรอการประเมินผลการจัดงานจากกรมฯ

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกฯ
กรมการบินพลเรือน
สนามบินทานตะวัน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
คุณสำรองฯ ที่นำน้ำดื่มมาให้เราได้ดื่มแก้ร้อน
ทุกชมรมที่ส่งสมาชิกมาสอบฯและให้คำแนะนำต่างๆและสมาชิกและแม่บ้านทีมงานชมร่มบินอ่างทองทุกท่าน
ขอบคุณครับ......ผ่านอ่างทอง.....แวะมาเที่ยวมาหาเราบ้างนะครับ.....ยินดีต้อนรับ

แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 28 กุมภาพันธ์ 2013 - 10:00 AM.


#40
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
ประกาศ
ท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลการติวเข้มครั้งนี้โปรดทราบ....ภาระกิจการติวเข้ม....ก่อนสอบนักบินร่มบิน....ของผมได้สิ้นสุดลงแล้ว....ผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อมูลในกระทู้นี้บางอย่าง....เพื่อให้เหมาะสม....และให้เป็นความรู้ทางด้านวิชาการ....ข้อมูลที่แก้ไขออกไปถ้าท่านต้องการ...สามารถติดต่อผมได้โดยตรง.....ถ้ามีการสอบที่ไหนผมจะกลับมาช่วยติวให้.....ให้เวลา 10 วันครับ....สำหรับท่านจะถอดเก็บข้อมูล....แต่กระทู้นี้ยังไม่ได้ปิดนะครับท่านยังอ่านต่อไปได้.....แต่ผมต้องการทราบว่าท่านต้องการรู้อะไรในวิชาการด้านการบิน.....สวัสดีครับ
มีผู้ใช้งาน 0 ท่าน กำลังดูหัวข้อนี้

มีสมาชิก 0 ท่าน, ไม่ใช่สมาชิก 0 ท่าน, และไม่ต้องการเปิดเผยตัว 0 ท่าน กำลังใช้งานเว็บในขณะนี้