Jump to content

เส้นทางของ กบรฉบับที่... ของนับบินร่ม

- - - - -

 • ตอบกระทู้ได้เฉพาะสมาชิก
มีการตอบกระทู้นี้ 381 ครั้ง

#41
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
ขอชี้แจงดังนี้
1. สมานบิน(ร่มบิน) ผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณธีรศักดิ์.....จะร่วมกับคุณแอร์นำข้อเสนอน ี้เข้าที่ประชุมในวันศุกร์........น่าจะเป็นว่าท่านจะบินที่ใดแจ้งมาให้ กรมฯ ทราบ เพื่อประกาศให้อากาศยานลำอื่นที่บินผ่านทราบ....ถูกต้องไหมครับ.......ตรว จเอง....กำหนดเอง.....มาช่วยกันแจงในที่ประชุมซิครับ.......มาไม่ได้ ..... ฝากความคิดเห็นมาแบบนี้ก็ได้
2.การบินถ้าบินโดยทางราชการร้องขอมา ท่านบินได้เลย.....แล้วแจ้งให้ กรมฯ ทราบภายหลัง.....แต่จะให้เสนอใหม่.......(ว่าแจ้งกรมฯเพื่อขออนุญาตไม่ทัน กิน) ว่าขออนุญาตแค่....ชมรม สมาคมฯ...ก็พอ...ใช้ไหมครับ
3.ร่มบิน....ตอ้งมีประกันภัยบุคคลที่ 3.....ทำกันบ้างหรือยังจ๊ะ...วันนี้มี จนท.บริษัทประกันภัยโทรมาขอพบพรุ่งนี้เรื่องประกันร่มบิน.......แล้วจะแจ้ งให้ท่านทราบต่อไป.......จะยกเว้นก็ต้องขอในที่ประชุมซิครับ
4.การตรวจร่ม.....ตอนนี้เพียงให้ท่านนำร่มมาตรวจ.....มีสัญชาติและทะเบียน ....มีสภาพบินได้ก่อนครับ.....ปีถัดไปก็จะตรวจให้ได้มาตราฐาน.....แต่ผมเห ็นด้วยตามที่ท่านเสนอมา......และที่วางแผนงานไว้......การตรวจสภาพร่มจะดำ เนินการโดย..ชมรม... สมาคมฯ...มูลนิธิฯ
5. ครูการบิน....ตอบไปแล้ว....ซึ่งข้อนี้ตอบยากมากเพราะจะกระทบครูหลายท่าน.. ...ต่อไปครูที่จะสอนได้....ต้องเพิ่มศักดิ์ครูการบิน......ต้องมีสังกัด.. ชมรม... สมาคมฯ...มูลนิธิฯ......ต้องมีตำรา...มีวิธีการสอนที่ถูกต้อง......นั่นคื อหลักการ......คงเป็นไปตามที่ท่านประสงค์....แต่ครูหลายท่านคงไม่เห็นด้วย .....ก็ชี้แจงมานะครับ
6.ข้อท้ายสุดนี้...คิดตรงกัน...ผมเองมีงานมาก...จนท. ไม่พอทำงาน...ถูกต้องครับ....กรมฯไม่ยากมาคุมพวกท่านเล้ย...และกำลังร่างก ฏหมายให้ร่มบินเป็นอากาศยาน......และเปิดให้พวกท่านบินเล่น กันอย่างอิสระภายใต้กฎหมายบ้านเมืองในปัจจุบัน และกฎของชมรมแต่ละจังหวัด.........เห็นด้วยครับ.......(งานของกรมเอง ก็วุ่ยวายกับเครื่องบินส่วนบุคคล เครื่องบินพาณิชย์ จนทำกันไม่ทันอยู่แล้ว อย่าพยายามเอา ภาระมาเพิ่มให้คนทำงานน่าจะดีกว่าครับ).......นโยบายของ กรมฯ ก็ทั้งผลักทั้งดันให้ท่าน ดูแลกันเอง......ยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆๆ.....ขอบคุณครับ

#42
Guest_ร่มบินชม._*

Guest_ร่มบินชม._*
 • Guests
ฝากอีกข้อครับ
เรื่องประกาศกรม ที่ร่วมกับวิทยุการบิน
ห้ามมีที่ขึ้นลงชั่วคราว ใกล้สนามบินในระยะ 30 กม.

อยากให้ยกเลิกประกาศนี้
เพราะไม่สามารถ หาที่บินได้เลย
นอกจากหลังเขา 30กม. มันไกลเกิน

แค่ 10 กม. ด้านข้าง ไม่ใช่แนวร่อน ก็พอเพียงแล้วครับ

#43
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
( คำถามจากคุณแอร์ )งั้นรบกวนถามเพิ่มนะครับ ในฐานะที่คุณเกรียงศักดิ์เป็นช่างด้วย ทำหน้าที่ตรวจสภาพอากาศยาน ท่านคิดว่าพวกผมสามารถซ่อมเครื่องร่มบินกันเอง (โอเวอร์ฮอล) ได้ไหมครับ มันมีอะไรที่แตกต่างหรือมีอะไรเป็นการจำเพาะ ของเครื่องยนต์ด้านนี้หรือไม่ครับ มันมาจากเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์จริงๆครับ ส่วนเครื่องนอกก็เป็นเครื่องสองจังหวะธรรมดาเอง
ตอบ......ผมคิดว่าพวกท่านสามารถซ่อมเครื่องร่มบินกันเอง (โอเวอร์ฮอล) ได้.......จึงต้องขอให้เติมคำว่า.....ซ่อมใหญ่....ลงใน ข้อ 11 และ ข้อ 12 การที่เราต้องการอะไร......เราต้องมาประชุมกัน.....เพื่อขอแก้ ( เพราะว่าการ ร่าง กบร. ครั้งนี้ร่างโดย กลุ่มงานนิติการ กรมฯ ไม่ใช่ ผมเป็นคนร่าง)...คงเข้าใจ กันนะครับ.......3-4วันมานี้ผมอยู่ห้นา com เพื่อชาวร่มบิน.......เพราะมัมเป็นโอกาส......ที่จะแก้ไขคัร้งเดียวเท่านั ้น.......เหลือเพียงอีก 1 วัน.....พรุ่งนี้ 18 ส.ค.49 เวลา 13.00 น. เป็นเวลาของท่าน..........เหตุที่ผมต้องทำงานนี้โดยไม่มีใครสั่งให้ผมทำแล ะไม่ใช่ห้นาที่ ของผมโดยตรง......แต่ผมทำเพราะ........เป็นห่วงพวกท่าน....ถ้า กบร. ฉบับนี้ประกาศใช้แล้ว....ท่านไม่ทราบ ท่านไม่รับรู้....ผลที่ตามมา......ตัวท่านจะเดือดร้อนนะคัรบ.....ท่านบินไ ม่เป็นไปตาม กบร. เจอหมายเรียกมาถึงบ้านวันใด.....แล้วท่านจะคิดถึงวันนี้..........รุ่นพี่ ๆคุณที่บินอุลต้ราไลท์.......เจอหมายเรียก.....2-3 ท่านผมก็ต้องช่วย.....ท่านใดที่รับราชการต้องระวังให้มากๆ....เพราะอาจเจอ 2 เด้ง.....(ขออนุญาตนำคำพูดของพี่ท่านนั้นให้ฟัง....ท่านพูดว่า........เกร ียงศักดิ์....ถ้าติดคุก .....ยศก็ต้องถอด.....บำนาญก็เลิกจ่าย....ใน กรมฯ ก็เห็นมีแต่เกรียงศักดิ์เท่านั้นที่พอคุยกันได้ ).........โทษทางการบินสูงมากเราต้องระวัง.......ผมไม่ยากให้ใครโดน...... จึงต้องหาทางป้องกันไว้ก่อน......ดีก่วามาแก้ทีหลัง.......ผมเข้าใจผมเป็น เจ้าห้นาที่ ผมรับราชการ.......บางคนไม่ชอบ.....เพราะหลายท่านคงเคยเจอ จนท.ปฏิบัติต่อท่านไม่ดี......ไปตรวจให้ท่านทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายสูง .......ผมเข้าใจท่านดี.....สำหรับตัวผมเองที่ปฏิบัติกับท่านเป็อย่างไร .....ท่านคงทราบ.......เวลาจะตัดสินให้ว่าผมเป็นคนแบบไหน......แต่วันนี้เ วลานี้เราต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน......เพื่อวงการร่มบินที่ท่านรัก................ขอบคุณครับ

#44
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
ผมงงกับคำว่า " อธิบดีประกาศกำหนด " เห็นมีอยู่หลายข้อครับ

ส่วนในกรณีถ้าเรายื่นยันว่า ในบางข้อเราต้องการให้เป็นอำนาจการพิจารณาของ สมาคม หรือมูลนิธิ เช่นการทิ้งของ อนุญาตสนามบิน บินภาระกิจอื่นที่ไม่ใช้กีฬา เป็นต้น แต่ทางกฎหมายกรมฯ ต้องการให้เป็นอำนาจของอธิบดี เราจะทำอย่างไร เขาจะยอมเราไหมครับ เขาจะใช้อำนาจโดยไม่ฟังเราหรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ

#45
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
ฝากอีกข้อครับ
เรื่องประกาศกรม ที่ร่วมกับวิทยุการบิน ห้ามมีที่ขึ้นลงชั่วคราว ใกล้สนามบินในระยะ 30 กม.อยากให้ยกเลิกประกาศนี้เพราะไม่สามารถ หาที่บินได้เลย นอกจากหลังเขา 30กม. มันไกลเกิน แค่ 10 กม. ด้านข้าง ไม่ใช่แนวร่อน ก็พอเพียงแล้วครับ
( คำถามจากชมรมร่มบิบเชียงใหม่)

ตอบ......วิทยุการบินเขากำหนดเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินโดยสาร.....แต่่ กรมฯ สามารถพิจารณาอนญาตเป็นรายๆไปว่าถ้าอยู่ด้านข้าง ไม่ใช่แนวร่อน ควรห่างเท่าไร.....แล้วแจ้งให้วิทยุการบินทราบ......จากการสัมนา...วิทยุการบิน.....เห็นด้วยที่จะให้ กรมฯ กำหนดพื้นที่ที่ให้ร่มบินทำการบินได้......ต้องถามแนวทางปฏิบัติจาก กรมฯ ในที่ประชุมแล้วบันทึกใว้.....ดีไหมคัรบท่าน

(ต่อไปเป็นคำถามจากคุณแอร์)
ผมงงกับคำว่า " อธิบดีประกาศกำหนด " เห็นมีอยู่หลายข้อครับ ส่วนในกรณีถ้าเรายื่นยันว่า ในบางข้อเราต้องการให้เป็นอำนาจการพิจารณาของ สมาคม หรือมูลนิธิ เช่นการทิ้งของ อนุญาตสนามบิน บินภาระกิจอื่นที่ไม่ใช้กีฬา เป็นต้น แต่ทางกฎหมายกรมฯ ต้องการให้เป็นอำนาจของอธิบดี เราจะทำอย่างไร เขาจะยอมเราไหมครับ เขาจะใช้อำนาจโดยไม่ฟังเราหรือเปล่าครับ....ขอบคุณครับ

ตอบ.....อำนาจตามกฏหมายไทยก็ต้องเป็นของ รมต. เช่นประกาศ สนามบิน ทิ้งของ ทิ้งร่ม อยู่ๆเราจะโอนอำนาจดังกล่าวมาให้อธิบดี.....นั้นทำไม่ได้.....ต้องให้ รมต.มอบมาให้นะคัรบ.....เมื่อ รมต.มอบมาให้อธิบดีแล้ว....ท่านอธิบดีจะไปให้คนอื่นได้อย่างไร.......อย่า ว่าคุณงงเลย......ผมตอบไปตอบมายังงงเลยครับ.......เราไปถามฝ่ายกฏหมายให้งงกับเรา..พรุ่งนี้ดีไหมครับ....ขอบคุณครับ
B)

#46
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
วันศุกร์ที่ 18 ส.ค.2549 เวลา 13.00น. ประชุมที่ชั้น10
เวลา 09.00น. ประชุมที่ชั้น 2 (นอกรอบ)
ผมได้ประสานงานจัดห้องประชุมไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว.....กลางวันผมขอเป็น เจ้าภาพอาหารกลางวันเช่นเคย...ดังที่เคยปฏิบัติมา......มาแต่เช้าเลย... เด้อ......ระหว่างประชุมช่วงบ่าย กรมฯ เลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม.....มาสัก 200 ท่าน.....เราก็มีที่พอ.....พรุ่งนี้พบกันครับ.....สวัสดี.
:)

#47
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
คำถามที่น่าสนใจจากชมรมร่มบินลำปาง
(๒) ต้องทำการบินได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อธิบดีประกาศกำหนด
แล้วกำหนดกันรึยังครับ ร่มบินไม่ต้องใช้ทางวิ่งมาก ขึ้นยังงัยก็ได้ อย่ากำหนดไกลมากนะครับ

ตอบ....ยังครับ.....รอให้ท่านขอมาว่าท่านจะให้บริเวณพื้นที่ไหนที่ท่านจะบ ิน.....ท่านอธิบดีอยู่ๆไปประกาศกำหนด....ก็จะไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ...

(๓) ต้องทำการบินเฉพาะในระหว่างเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก และมีทัศนวิสัย (ground visibility) ไม่ต่ำกว่า ๓ กิโลเมตร โดยต้องบินออกห่างจากเมฆและต้องสามารถมองเห็นพื้นผิว

จริงครับ....เขาประกาศว่าดวงอาทิตย์ตก 6 โมงเย็น แต่บ้านผม 19 นาฬิกา มันยังสว่างอยู่เลยครับ
ตอบ.....บ้านคุณ 19 นาฬิกา มันยังสว่างอยู่เลย.....ก็แสดงว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตก......เขาเอาเวลาตามท ี่ กรมฯอุตุฯ ประกาศนะคัรบท่าน.......(แถวใหนนะ ดวงอาทิตย์ตกช้าจังเลย)

(๑๑) ในระหว่างการบิน ห้ามมิให้อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ทิ้งสิ่งของหรือพ่นสิ่งใดๆ

ไม่มีใครทิ้งสิ่งของอยู่แล้วครับ นอกจากปลายท่อกับใบพัดแตก แต่ในกรณีไปเปิดงานพิธีต่างๆ ต้องโปรยข้าวตอกดอกไม้ หรือกระดาษเงินกระดาษทองต้องทำยังไง
ตอบ......ถ้ามีงานต้องขออนุญาต..คัรบผม.....แต่จะขอแก้เป็นขออนุญาตแค่... ..ประธานชมรม...นายกสมาคม..ต้องมาช่วยกันชี้แจงในที่ประชุม...จ้า

(๑๔) ห้ามมิให้ทำการบินเกาะหมู่

ร่มบินนะครับไม่ใช่เครื่องบินไอพ่น การบินเกาะหมู่เป็นการบินที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ยังไงมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้ว
ตอบ.......ช่วยกันมาชี้แจงซิครับว่า การบินเกาะหมู่เป็นการบินที่เป็นเรื่องปกติ.....เขาจะได้ลบข้อนี้ออกไป... ดีไหมครับ

ข้อ ๑๐. ผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลทุกประเภทรวมทั้งผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบ ุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษ ที่จะทำหน้าที่เป็นครูการบินร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน หรือแฮงไกลเดอร์ จะต้องได้รับการเพิ่มศักย์การบินของอากาศยานแบบดังกล่าวและสามารถสอนความร ู้เกี่ยวกับอากาศยานตาม ข้อ ๙. (๓) และมีประสบการณ์ในการบินกับอากาศยานเบาพิเศษแบบดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมงบิน
ครูการบินต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติการบินของศิษย์การบิน ภายใต้การควบคุม ดูแลหรือการให้อำนาจในการบินของตน

น้อยไปนะสำหรับครูฝึก ผมคิดว่าต้องมีประสพการณ์ในการบินร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน หรือแฮงไกลเดอร์ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ตอบ......ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมงบิน...เป็นแค่ขั้นตำนะครับ....ในชมรมท่านจะกำหนด...ให้มากก่วาได้. ...แต่ตำก่วาไม่ได้......แต่ที่สำคัญมากก่วานั้นก็คือ....ครูการบินร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน หรือแฮงไกลเดอร์ จะต้องได้รับการเพิ่มศักย์การบินของอากาศยานแบบดังกล่าวและสามารถสอนความร ู้เกี่ยวกับอากาศยานตาม ข้อ ๙. (๓)......น่านำกันมาพิจารณาให้มากๆๆ....จริงไหมครับ

#48
Guest_จุก_*

Guest_จุก_*
 • Guests
อ่านแล้ว รู้สึกดี นี่แหละแนวทาง ทั้งคิดเห็นทางเดียวกันและขัดแย้งกัน ใน่ที่สุดก็เครารพมติที่ประชุม

#49
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ที่กรมการขนส่งทางอากาศ ช่วงเช้าเราประชุมกับพวกเราหาข้อสรุปกันก่อน ทั้งมูลนิธิฯ ที่นำโดย พล.ท.วินิท ศรฤทธิ์ชิงชัย น.อ.สุระ น.อ.พลรัตน์ และอีกหนึ่งท่านต้องขออภัย ลืมจดชื่อมาครับ และสมาคมกีฬาการบิน (ประเทศไทย) พร้อมสมาชิกชมรมต่างๆ เช่น บางแสน โคราช โพธาราม อยุธยา ราม39 พนัสนิคม สุพรรณบุรี เครื่องร่อนแห่งประเทศไทย

[img width=640]http://www.thaiparam...d9350d61c90.JPG[/img]

แก้ไขโดย: admin, เมื่อ: 21/08/2006 06:21

#50
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะร่วมพิจารณากับทางฝ่ายเลขาฯ กรมฯ บางท่านไม่ได้มาตั้งแต่แรกก็ได้อธิบายความเป็นมากันก่อน ต่อจากนั้นก็พิจารณาร่างที่ผ่านการสัมมนาแล้ว และดูว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างตรงไหน พร้อมบันทึกเหตุผลเพื่อชี้แจงในที่ประชุมครับ

[img width=640]http://www.thaiparam...1c08a539725.JPG[/img]

#51
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากคุณเกรียงศักดิ์ ทองระย้า เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศยาน เป็นอย่างดีตลอดมาไม่เว้นวันสำคัญวันนี้ด้วย ก่อนหน้านี้ 4 - 5 วัน ท่านก็ได้เก็บข้อมูลของนักบินร่มที่มาเสนอแนะความคิดเห็นทางหน้าเว็บ พร้อมรวบรวมข้อมูลถ่ายเอกสารมาในที่ประชุมร่วมพิจารณาด้วย พร้อมตอบข้อสงสัยในข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เข้าใจให้กระจ่างก่อนที่จะเสนอแนะในลักษณะของคำที่จะไปนำเสนอกับทางฝ่ายกฎหมายต่อไป

[img width=640]http://www.thaiparam...f118db26e5c.JPG[/img]

#52
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
ในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ คุณเกรียงศักดิ์ได้นำเจ้าหน้าที่น้องใหม่ในแผนก มาร่วมฟังการประชุมด้วยที่ว่ายินดีก็เพราะเห็นว่า ถ้าวันข้างหน้าเจ้าหน้าน้องใหม่ในวันนี้เจริญรอยตามลักษณะของคุณเกรียงศักดิ์ ทั้งในเรื่องการใส่ใจในหน้าที่การงาน ความสื่อสัตย์สุจริต และที่สำคัญให้ความช่วยเหลือพวกเราชาว " อากาศยานเพื่อการกีฬา " ก็รับประกันได้ว่าวงการของเราจะพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคุณเกรียงศักดิ์ต้องเกษียนอายุราชการไป

[img width=640]http://www.thaiparam...f7f1636023f.JPG[/img]

#53
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
คุณนิวัติ วงศ์ชินศรี เลขาธิการ สมาคมกีฬาการบิน (ประเทศไทย) เข้าประชุมเรื่องนี้ไม่ขาด

[img width=640]http://www.thaiparam...38ff656887b.JPG[/img]

#54
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
คุณอุทัย ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง

[img width=640]http://www.thaiparam...7266bbb6fa6.JPG[/img]

#55
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
จากซ้ายมือ คุณพิศิษฐ์ (คุณเปี๊ยก ) ชมรมการบินบางแสน คุณนิวัติ เลขาฯ สมาคมฯ คุณวิวัฒน์ ชมรมเครื่องร่อนแห่งประเทศไทย

[img width=640]http://www.thaiparam...e9512926340.JPG[/img]

#56
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
คุณแอน เจ้าหน้าที่บ.กรุงเทพประกันภัย เข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูลเรื่องประกันภัยบุคคลที่3 และศึกษากีฬานี้เพื่อเสนอการประกันภัยบุคคลที่เล่นกีฬาชนิดนี้

[img width=640]http://www.thaiparam...d1f73e39a20.JPG[/img]

#57
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
หลังจากเลิกประชุมช่วงเช้า และรับประทานอาหารเที่ยงที่คุณเกรียงศักดิ์เป็นเจ้ามือเลี้ยง ( อีกแล้ว ) ก็มาถึงประชุมร่วมกับทางฝ่ายเลขาฯ ผู้ร่างข้อบังคับนี้ขึ้นมา การประชุมพร้อมกันหลายฝ่าย ทั้งหมดประมาณ 50 ท่าน การพิจารณา ดำเนินไล่เป็นข้อๆ ไป ตรงไหนที่เราเห็นสมควรแก้ไข ก็แจ้งและอธิบายเหตุผลแสดงความคิดเห็นกัน โดยมี ผ.อ.วุฒิชัย เป็นประธานในที่ประชุม แต่ท่านอยู่ด้วยได้ไม่นาน เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เลยแจ้งให้เปลี่ยนข้อบังคับ 2-3 ข้อก่อนเลย

[img width=640]http://www.thaiparam...fcfb42c62e4.JPG[/img]

#58
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
มีพ.ต.อ.อำรุง จิตรภักดี นายกสมาคมฯ คุณสุเทพ ศรีธูป นายทะเบียนสมาคมฯ คุณนายศิลป์วิจักขณ์ จันทนานุวัฒน์
และคุณสมศักดิ์ ช่างนับ คุณธวัชชัย ทองมานะเสถียร ประธานชมรมการบินบางแสน เข้าร่วมประชุมด้วย

[img width=640]http://www.thaiparam...ca8f94d20ff.JPG[/img]

แก้ไขโดย: admin, เมื่อ: 21/08/2006 06:44

#59
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
การประชุมดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา 17.00 น. ข้อสรุปข้อเสนอลุล่วงไปด้วยดี และเป็นเรื่องดีที่เราได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในกฎข้อบังคับที่จะนำมาใช้กับเราโดยตรง หวังว่าวันข้างหน้าจะได้มีโอกาสดีๆ อย่างนี้อีกครับ มาดูข้อเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มจากวันประชุมสัมมนา ในข้อความสีฟ้าครับ


ร่าง

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ..
ว่าด้วยอากาศยานเบาพิเศษประเภทร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน และแฮงไกลเดอร์
----------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๔ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขอ งบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการบินพลเรือนโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกข้อบังค ับเกี่ยวกับอากาศยานเบาพิเศษประเภท ร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน และแฮงไกลเดอร์ และที่อธิบดีประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑ ทวิ แห่งข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน พลเรือน ฉบับที่ ๔๓ เรื่อง อากาศยานเบาพิเศษ
“ข้อ ๑ ทวิ ข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับแก่อากาศยานเบาพิเศษประเภทเพื่อการกีฬา ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วยการนั้น”

ข้อ ๒. ในข้อบังคับนี้
“อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา” หมายความว่า ร่มบิน (paramotor) ร่มร่อน (paraglider) พาราเพลน (paraplane) และแฮงไกลเดอร์(hangglider)
“ร่มบิน (paramotor)” หมายความว่า อากาศยานหนักกว่าอากาศ มีกำลังขับเคลื่อน ได้รับแรงยกในการบินส่วนใหญ่จากแรงพลวัตรของอากาศที่กระทำต่อปีกอ่อน โดยมีโครงสร้างลำตัวเป็นที่นั่งแขวนไว้สำหรับทำการบิน แต่ไม่มีฐานล้อ ควบคุมการบินโดยใช้สายควบคุมที่ต่อจากปีก
“ร่มร่อน (paraglider)” หมายความว่า อากาศยานหนักกว่าอากาศ ไม่มีกำลังขับเคลื่อน ได้รับแรงยกในการบินส่วนใหญ่จากแรงพลวัตรของอากาศที่กระทำต่อปีกอ่อน มีที่นั่งแขวนไว้สำหรับทำการบิน ควบคุมการบินโดยใช้สายควบคุมที่ต่อจากปีกหรือโดยการถ่ายน้ำหนัก
“พาราเพลน (paraplane)” หมายความว่า อากาศยานหนักกว่าอากาศ มีกำลังขับเคลื่อน ได้รับแรงยกในการบินส่วนใหญ่จากแรงพลวัตรของอากาศที่กระทำต่อปีกอ่อน โดยมีโครงสร้างลำตัวแขวนไว้สำหรับทำการบิน และมีฐานล้อ ควบคุมการบินโดยใช้สายควบคุมที่ต่อจากปีก
“แฮงไกลเดอร์ (hangglider)” หมายความว่า อากาศยานหนักกว่าอากาศ ไม่มีกำลังขับเคลื่อน ได้รับแรงยกในการบินส่วนใหญ่จากแรงพลวัตรของอากาศที่กระทำต่อปีกซึ่งติดอย ู่กับที่ตลอดเวลา มีสายแขวนเพื่อพยุงตัวนักบิน ควบคุมการบินโดยใช้โครงสร้างที่ยึดกับปีกหรือโดยการถ่ายน้ำหนัก
“ปีกอ่อน” หมายความว่า วัสดุที่ทำจากเส้นใยทอเป็นผืนและตัดเย็บเป็นรูปร่างซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปท รงได้จากแรงลมหรือจากสายควบคุม
“สารกระตุ้นทางจิตใจ” หมายความว่า แอลกอฮอล์ ฝิ่น กัญชา ยากดประสาทและยานอนหลับ โคเคน ยากระตุ้นด้านจิตใจตัวอื่น สารที่ทำให้เกิดภาพหลอนและสารระเหย แต่ไม่รวมถึงกาแฟและบุหรี่
“สนามบิน” ให้หมายความรวมถึงสนามบินอนุญาต ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ
"บินผาดแผลง" หมายถึง....(อธิบาย)
"บินเกาะหมู่" หมายถึง....(อธิยาย)


ข้อ ๓. อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ให้ใช้ทำการบินได้เฉพาะเพื่อการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและการฝึกบิน หรือใช้ทำการบินในกิจการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หรือใช้ทำการบินเพื่อการอื่นตามขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือมูลนิธิที่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีเท่านั้น

ข้อ ๔. สมาคมหรือมูลนิธิที่ประสงค์จะใช้อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาทำการบินเพื ่อการอื่นตามข้อ ๓. ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางอากาศพร้อมด้วยเอกสารหล ักฐานแสดงขอบวัตถุประสงค์และหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกำหนด
เมื่ออธิบดีได้ตรวจสอบคำขอและพิจารณาเห็นว่าขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมหรือม ูลนิธินั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการทำการบินเพื่อการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ การบินหรือสาธารณะประโยชน์ ให้อธิบดีพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๕. ผู้ที่จะทำการบินกับอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษแล้ว จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือชมรมที่อธิบดีเห็นชอบในข้อบังคับเกี่ยวกับการบิน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบินของสมาคม มูลนิธิ หรือชมรม ให้มีรายการอย่างน้อยตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ให้อธิบดีประกาศรายชื่อสมาคม มูลนิธิ หรือชมรมที่อธิบดีเห็นชอบในข้อบังคับเกี่ยวกับการบินให้ทราบทั่วกัน
ข้อ ๖. อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ต้องปฏิบัติตามกฎทางอากาศดังต่อไปนี้
(๑) นักบินผู้ควบคุมอากาศยานจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎทางอากาศที่กำหน ดในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย ให้นักบินผู้ควบคุมอากาศยานปฏิบัติโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สิน
(๒) ต้องทำการบินได้เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อธิบดีประกาศกำหนด
(๓) ต้องทำการบินเฉพาะในระหว่างเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก และมีทัศนวิสัย (ground visibility) ไม่ต่ำกว่า ๓ กิโลเมตร โดยต้องบินออกห่างจากเมฆและต้องสามารถมองเห็นพื้นผิว
(๔) จะทำการบินได้เมื่อมีความเร็วลมไม่เกิน ๑๐ น๊อตสำหรับร่มบินและพาราเพลน และไม่เกิน ๑๕ น๊อตสำหรับร่มร่อนและแฮงไกลเดอร์
(๕) ต้องทำการบินเหนือพื้นที่ (terrain) รวมทั้งภูเขา ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในระดับที่ปลอดภัยเพียงพอ สำหรับร่มบินและพาราเพลนต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐ ฟุต และสำหรับร่มร่อนและแฮงไกลเดอร์ต้องไม่เกิน ๖,๐๐๐ ฟุต
(๖) ก่อนเริ่มทำการบิน นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน จะต้องศึกษาข้อมูลที่มีทั้งหมดที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการบิ น รวมถึงศึกษาข้อมูลที่มีเกี่ยวกับรายงานข่าวอากาศและพยากรณ์อากาศล่าสุด และในกรณีของร่มบินและพาราเพลนให้คำนวณจำนวนเชื้อเพลิงที่จำเป็นต้องใช้ และการปฏิบัติการสำรองในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติการบินตามแผนที่วางไว้ด้ว ย
(๗) นักบินผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย ที่จะปฏิบัติการอย่างใดๆในขณะที่ควบคุมอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา
(๘) ห้ามมิให้นักบินผู้ควบคุมอากาศยานทำการบินในขณะที่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารกร ะตุ้นทางจิตใจ โดยเหตุผลที่ว่าจะทำให้สมรรถนะบุคคล (human performance) เสื่อมลง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือดื่มหรือใช้สารกระตุ้นทางจิตใจภายในเวลาแปดชั่วโมงก่อนทำการบิน ให้ถือว่าตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารกระตุ้นทางจิตใจ
(๙) จะต้องไม่ทำการปฏิบัติการอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ในลักษณะประมาทหรือปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งอาจเป็นผลให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย
(๑๐) ห้ามมิให้ทำการบินเหนือชุมชนหนาแน่น ในเขตเมือง ชนบทที่มีผู้อยู่อาศัย หรือในที่โล่งที่มีคนมาชุมนุมอยู่
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การบินลงต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินบนพื้นผิว
(๑๑) ในระหว่างการบิน ห้ามมิให้อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ทิ้งสิ่งของหรือพ่นสิ่งใดๆ
(๑๒) ห้ามมิให้ทำการบินผาดแผลง
(๑๓) ห้ามมิให้ทำการบินลากจูงอากาศยานหรือวัตถุอื่นใด
(๑๔) ห้ามมิให้ทำการบินเกาะหมู่
(๑๕) กฎทางอากาศตาม (๑๖) ถึง (๒๕) ไม่ปลดเปลื้องความรับผิดของนักบินผู้ควบคุมอากาศยานที่จะต้องดำเนินการเพื ่อหลีกเลี่ยงการชนกัน
(๑๖) จะต้องไม่ปฏิบัติการบินอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาใกล้กับอากาศยานลำอื่ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการชนกัน
(๑๗) อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาที่มีสิทธิในทาง จะต้องรักษาทิศทางและความเร็วของตน
(๑๘) เมื่ออากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา มีทิศทางการบินสวนเข้าหากันหรือเกือบจะบินสวนเข้าหากันซึ่งเสี่ยงต่อการชน กันกับอากาศยนานลำอื่น ให้แต่ละลำบินเบี่ยงทิศหัวเครื่องออกไปทางขวา
(๑๙) เมื่ออากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาทำการบินเกือบจะอยู่ในระดับบินเดียวกัน กับอากาศยานลำอื่น อากาศยานลำที่มีอากาศยานอีกลำหนึ่งบินอยู่ทางขวาต้องให้สิทธิในทางแก่อากา ศยานลำที่อยู่ทางขวา เว้นแต่ร่มบินและพาราเพลนต้องให้สิทธิในทางแก่ร่มร่อนและแฮงไกลเดอร์
(๒๐) อากาศยานประเภทร่มบินจะทำการแซงอากาศยานลำอื่นจะต้องแซงทางขวา โดยต้องรักษาระยะห่างให้ปลอดภัย
(๒๑) อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาที่อยู่ระหว่างการบิน หรือปฏิบัติการอยู่บนพื้นดิน จะต้องให้ทางแก่อากาศยานที่กำลังบินลง หรืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการบินลง
(๒๒) เมื่ออากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาสองลำหรือมากกว่าบินเข้าหาสนามบินเพื่อ วัตถุประสงค์ในการทำการบินลง อากาศยานลำที่อยู่ในระดับสูงกว่าต้องให้ทางแก่อากาศยานลำที่อยู่ในระดับต่ ำกว่า แต่อากาศยานลำที่อยู่ในระดับต่ำกว่าต้องไม่บินตัดหน้าหรือบินแซงอากาศยานล ำที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการบินลง เว้นแต่ร่มบินและพาราเพลนต้องให้สิทธิในทางแก่ร่มร่อนและ แฮงไกลเดอร์
(๒๓) อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาต้องให้สิทธิในทางแก่อากาศยานลำที่ตนทราบว่า มีเหตุบังคับให้ต้องทำการบินลง
(๒๔) อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาที่ขับเคลื่อนอยู่บนภาคพื้น ต้องให้สิทธิในทางแก่อากาศยานที่กำลังบินขึ้นหรือพร้อมจะบินขึ้น
(๒๕) ในกรณีที่จะเกิดอันตรายจากการชนกันระหว่างอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาสอ งลำที่กำลังขับเคลื่อนอยู่บนพื้นที่เคลื่อนไหวของสนามบินจะต้องปฏิบัติดัง ต่อไปนี้
ก) เมื่ออากาศยานสองลำมีทิศทางการขับเคลื่อนสวนเข้าหากันหรือเกือบจะขับเคลื่ อนสวนเข้าหากัน ให้อากาศยานแต่ละลำหยุดหรือเปลี่ยนเส้นทางไปทางขวาจนกว่าจะปลอดภัย
ข) เมื่ออากาศยานสองลำ มีเส้นทางที่จะต้องขับเคลื่อนมาบรรจบกัน ให้อากาศยานลำที่มีอากาศยานอีกลำหนึ่งขับเคลื่อนอยู่ทางขวาให้ทางแก่อากาศ ยานลำขวานั้น
ค) อากาศยานลำที่ถูกแซงโดยอากาศลำอื่นมีสิทธิในทาง และอากาศยานลำที่แซงต้องแซงโดยมีระยะห่างที่ปลอดภัยแก่อากาศยานลำที่ถูกแซ ง

ข้อ ๗. ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กำหนดในข้อ ๖. ให้อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาปฏิบัติได้ โดยนักบินผู้ควบคุมอากาศยานต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศตามข้อ ๖. และตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด ทั้งต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

ข้อ ๘. เครื่องหมายอากาศยานสำหรับอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ให้ประกอบด้วยเครื่องหมายสัญชาติโดยให้ใช้ตัวอักษรโรมันตัว U นำหน้าเครื่องหมายทะเบียน และเครื่องหมายทะเบียนให้ประกอบด้วยตัวอักษรโรมันหนึ่งตัวและหมู่เลขอารบิ คสองตัวตามที่อธิบดีกำหนด โดยให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานแสดงเครื่องหมายอากาศยานไว้ใต้ปีกของอากาศยานเ บาพิเศษเพื่อการกีฬาขนาดความสูงไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าเซ็นติเมตรและต้องรักษาให้เห็นชัดเจนอยู ่เสมอ

ข้อ ๙. ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบ าพิเศษ จะต้องมีอายุ สุขภาพร่างกาย ความรู้ และความชำนาญ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
(๒) มีความสามารถในการมองเห็น การได้ยิน และโครงสร้างร่างกายสมบูรณ์ เพียงพอที่จะทำการบินอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาในเรื่องดังต่อไปนี้
ก. ทฤษฎีการบินพื้นฐาน กฎการบินและอุตุนิยมวิทยา
ข. โครงสร้าง เครื่องยนต์ (สำหรับชนิดที่มีกำลังขับเคลื่อน) ระบบควบคุม สมรรถนะและข้อจำกัดต่าง ๆ ของอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา
ค. การถอดประกอบ และการซ่อมบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคู่มือของอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา
ง. กฎและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคค ลประเภทร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน หรือแฮงไกลเดอร์
จ. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินซึ่งรวมทั้งการปฏิ บัติเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่น
(๔) ความชำนาญ
ก. สำหรับร่มร่อนและแฮงไกลเดอร์ ผู้เล่นต้องได้รับการฝึกบินภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบินที่มีคุณสมบัต ิตามข้อ ๑๐. โดยเป็นชั่วโมงบินเดี่ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง และทำการบินขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๕ เที่ยว และบินลงไม่น้อยกว่า ๒๕ เที่ยว

ข. สำหรับร่มบินและพาราเพลน ผู้เล่นต้องได้รับการฝึกบินภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบินที่มีคุณสมบัต ิตาม ข้อ ๑๐. โดยเป็นชั่วโมงบินเดี่ยวไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง และทำการบินขึ้นไม่น้อยกว่า ๔๐ เที่ยว และบินลงไม่น้อยกว่า ๔๐ เที่ยว
ทั้งนี้ อธิบดีอาจกำหนดให้ใช้ความชำนาญในการบินกับอากาศยานประเภทอื่นเพื่อลดจำนวน ชั่วโมงบินตามที่กำหนดใน ก. และ ข. ลงได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. ผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลทุกประเภทรวมทั้งผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบ ุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษ ที่จะทำหน้าที่เป็นครูการบินร่มบิน ร่มร่อน พาราเพลน หรือแฮงไกลเดอร์ จะต้องได้รับการเพิ่มศักย์การบินของอากาศยานแบบดังกล่าวและสามารถสอนความร ู้เกี่ยวกับอากาศยานตาม ข้อ ๙. (๓) และมีประสบการณ์ในการบินกับอากาศยานเบาพิเศษแบบดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชั่วโมงบิน
ครูการบินต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติการบินของศิษย์การบิน ภายใต้การควบคุม ดูแลหรือการให้อำนาจในการบินของตน

ข้อ ๑๑. ผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลประเภทอากาศยานเบาพิเศษ มีสิทธิทำหน้าที่เป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานโดยไม่มีค่าตอบแทนกับอากาศยา นเบาพิเศษเพื่อการกีฬาที่ถือใบอนุญาต ในเที่ยวบินที่ไม่มีบำเหน็จเป็นทางค้า และมีสิทธิถอดประกอบ ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมใหญ่ รับรองการตรวจการบำรุงรักษา และการบริการตามปกติของอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาแต่จะใช้สิทธินี้ไม่ไ ด้ ถ้าหากผู้ถือใบอนุญาตมิได้ศึกษาให้ทันสมัยซึ่งข่าวสาร คำแนะนำและคู่มือทั้งปวงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและความสมควรเดินอากาศของอ ากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา

ข้อ ๑๒. ผู้ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภทสองมีสิทธิถอดประกอบ ซ่อมบำรุงรักษา รับรองการตรวจการบำรุงรักษา ซ่อมใหญ่ การบริการตามปกติของอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬาด้วย แต่จะใช้สิทธินี้ไม่ได้ ถ้าหากผู้ถือใบอนุญาตมิได้ศึกษาให้ทันสมัยซึ่งข่าวสาร คำแนะนำและคู่มือทั้งปวงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและความสมควรเดินอากาศของอ ากาศยานเบาพิเศษประเภทร่มบิน

ข้อ ๑๓. บรรดาสมาคมหรือมูลนิธิที่กรมการขนส่งทางอากาศได้อนุญาตให้ใช้อากาศยานเบาพ ิเศษทำการบินเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและการฝึกบินตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๔๓ เรื่อง อากาศยานเบาพิเศษ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามข้อ ๓. แห่งข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ ๑๔. บรรดาสมาคม มูลนิธิ หรือชมรมที่กรมการขนส่งทางอากาศได้เห็นชอบในระเบียบกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบินตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๔๓ เรื่อง อากาศยานเบาพิเศษ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าอธิบดีเห็นชอบตามข้อ ๕. แห่งข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ ๑๕. บรรดาอากาศยานเบาพิเศษที่จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังค ับ ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานแสดงเครื่องหมายอากาศยานให้เป็นไปตามข้อ ๘. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๖. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ให้ไว้ ณ วันที่ พ.ศ. ....


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน


แล้วผมจะนำร่างก่อนเข้าสัมมนา และร่างที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด มาลงเปรียบเทียบให้ดูนะครับ

[img width=640]http://www.thaiparam...a604855f22e.JPG[/img]

#60
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
ขอขอบคุณ
ผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยฯ
พล.ท.วินิต ศรฤทธิ์ชิงชัย
น.อ.สุระ หอมชิต
น.อ.พลรัตน์ จูฉิม
น.ท.วัสส์พล อินทรศริธร
พ.อ.อ.สุรศักดิ์ มากเพ็ง
นายจิรศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ผู้แทนสมาคมกีฬาการบิน(ประเทศไทย)
พ.ตอ.อำรุง จิตรภักดี
นายนิวัติ วงค์ชินศรี
นายอุทัย คิวรักษาวงค์
นายสมศักดิ์ ช่างนับ
นายนิพนธ์ ถึกเจริญ
นายสุเทพ ธูปกลิ่น
คุณรุ่งเจริญ เพ็ชรหลาบ
ผู้แทนชมรมพารามอเตอร์แห่งประเทศไทย
นายศิลป์วิจักขน์ จันทนานุวัฒน์
ผู้แทนชมรมรักการบิน พนัสนิคม
นายเกรียงศักดิ์ ณ. พัทลุง
ผู้แทนชมรมกีฬาร่มบินโคราช
นายมนูญ สังคะรักษ์
ผู้แทนชมรมร่มบินบางแสน
นายธวัชชัย ทองมานะเสถียร
นายพิศิษฐ์ สลับศรี
ผู้แทนชมรมกีฬาร่มบินโพธาราม
นายสละ ทองอินทร์
ผู้แทนชมรมร่มบินสุพรรณบุรี
นายชิดชัย ทรัพย์ไพบูลย์สุข
ผู้แทนชมรมร่มบินรามคำแหง39
นายจิรศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ผู้แทนชมรมเครื่องร่อนแห่งประเทศไทย
นายวิวัฒน์ มหาเหมรัตน์
ผู้แทนบริษัท กรุงเทพประกันภัย
คุณอารียา ตันตสุรฤกข์
ที่ได้เข้าร่วมประชุม เป็นตัวแทนชาวร่มบิน ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งมาจากผู้แทนต่างๆ จำนวน 23 ท่าน และ จนท.กรมฯ จำนวน 28 ท่าน รวม 51 ท่าน กรมฯ ได้จัดห้องประชุมเพื่อให้สมเกรียติท่าน ทั้งเช้าและบ่าย........อาหารกลางวัน กรมฯไม่เลี้ยงแต่เกรียง(ศักดิ์)ก็เลี้ยงให้......พี่ๆๆมาถึงบ้านต้องรับรองครับ.......ตามประเพณีแบบไทยๆเราครับ.......เมื่อออกไปทำงาน....ทั่วประเทศ.....พี่ๆให้การต้อนรับอย่างดีและเลี้ยงผมจนอิ่ม.....พอพี่มาถึง กรมฯ ก็เป็นโอกาสทองของผมที่ได้.....ทำให้พี่ๆอ้วนเหมือนผม......ก่อนประชุมผมทำงานนักจึงขออนุญาตลาพักผ่อน 4 วัน มีอะไรถามมาได้ กลับมาผมจะตอบให้.....(มีผู้เข้าร่วมประชุม 2 ท่านผมจำชื่อไม่ได้ตอ้งขออภัย แต่ฝากคุณแอร์พิมพ์ใส่ให้ภายหลัง)......คุณแอร์จะนำผลการแก้ไข ร่าง กบร. ก่อนและหลังการประชุมมาเปรียบเทียบให้ท่านทราบโปรดติดตาม.......ขอบคุณครับ:)

แก้ไขโดย: admin, เมื่อ: 21/08/2006 15:49
มีผู้ใช้งาน 0 ท่าน กำลังดูหัวข้อนี้

มีสมาชิก 0 ท่าน, ไม่ใช่สมาชิก 0 ท่าน, และไม่ต้องการเปิดเผยตัว 0 ท่าน กำลังใช้งานเว็บในขณะนี้