Jump to content

การต่อและจดทะเบียนร่ม

- - - - -

 • ตอบกระทู้ได้เฉพาะสมาชิก
มีการตอบกระทู้นี้ 24 ครั้ง

#1
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
การต่อและจดทะเบียนร่ม
หลังจากกฎกระทรวงฉบับใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา ก็ถึงเวลาที่นักบินร่มที่มีเครื่องจะต่อทะเบียนหรือจดทะเบียนใหม่ โดยแนวทางปฏิบัติได้สรุปแล้วหลังจากที่ได้ประชุมพร้อมกันทั้ง 3 ฝ่าย ดังนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2549 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ ถ.รัชดาฯ กรุงเทพฯ ในการประชุมประจำเดือนของ สมาคมกีฬาการบิน (ประเทศไทย ) ได้มีการร่วมหารือเรื่องการต่อทะเบียนเครื่องร่มกับ คุณเกรียงศักดิ์ ทองระย้า เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศยาน กรมการขนส่งทางอากาศ และ น.อ.พลรัตน์ จูฉิม ตัวแทนจากมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาฯ

ที่ประชุมทั้ง 3 ฝ่ายมีข้อสรุปดังนี้ ให้เจ้าของที่ผ่านการตรวจเครื่องแล้วส่งเงินค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เครื่องไทย) หรือ 2,000 (เครื่องนอก) มาที่ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ชั้น4 กรมการขนส่งทางอากาศ (รายละเอียดติดต่อคุณวันชัย เมฆพระงามโทร 02-2860530 ) พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและเลขทะเบียน (callsign) เท่านั้นทางฝ่ายทะเบียนฯ จะออกในอนุญาตฉบับใหม่ให้ หรือจะส่งตัวแทนรวบรวมมาส่งรวมกันก็ได้

ส่วนเครื่องร่มที่ยังไม่ได้ตรวจ หรือจดทะเบียนเครื่องใหม่ ทางกรมฯ มีแนวคิดที่จะให้ทางสมาคมฯ หรือมูลนิธิฯ ตรวจเครื่องสมาชิกในสังกัดกันเอง โดยในครั้งแรกนี้อาจจะใช้วิธีตรวจร่วมกันก่อน แล้วปีถัดไปก็ให้ตรวจกันเองได้เลย

เงินที่จะเสียค่าธรรมเนียม 1,500 – 2,000 บาท นั้นคือค่า
- ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ ปีละ 500 บาทสำหรับเครื่องไทย และ 1,000 บาทสำหรับเครื่องนอก
- ใบสำคัญการจดทะเบียน เสียครั้งแรกครั้งเดียว 1,000 บาท แต่ที่เราต้องเสียคราวนี้ด้วยก็เพราะ ขาดการต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศเกินกว่า 6 เดือน จึงต้องจดทะเบียนใหม่
คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพราะได้มีการตรวจเครื่องไปแล้วเป็นจำนวนมาก ส่วนที่จะตรวจใหม่ ทางคุณเกรียงศักดิ์ จะทยอยเดินทางไปตรวจตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศครับ
[img width=640]http://www.thaiparam...es/P1010814.JPG[/img]

#2
Admin

Admin

  Administrator

 • Administrators
 • 131 posts
ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนร่มที่ผ่านการตรวจเครื่องแล้ว

รับแจ้งจากคุณเกรียงศักดิ์ ทองระย้า เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศยาน กรมการขนส่งทางอากาศ ผู้ที่เป็นเจ้าของอากาศยานตามทะเบียนต่อไปนี้ ให้ส่งค่าธรรมเนียมเพื่อต่อใบอนุญาตฉบับใหม่ได้เลย ส่วนที่ไม่มีชื่อผ่านการตรวจ ให้รอรับการตรวจใหม่ จะเป็นที่ไหนวันใดจะประกาศให้ทราบอีกครั้งครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

#3
Guest_แอร์_*

Guest_แอร์_*
 • Guests
การเสียค่าธรรมเนียมนั้นเมื่อท่านตรวจสอบทะเบียนที่ผ่านการตรวจ แล้ว ท่านไปที่กรมการขนส่งทางอากาศได้เลย ชั้น4 ครับ ติดต่อคุณวันชัย เมฆพระงาม โทร 02-2860530 แจ้งแต่หมายเลขทะเบียนของท่าน พร้อมเงิน 1,500 บาท ถ้าคุณวันชัยว่างอยู่ก็รอได้เลย ถ้าไม่ก็อาจจะส่งไปให้ที่บ้านครับ

ส่วนการส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม " กองคลัง กรมการขนส่งทางอากาศ ปณ.สวนพลู " และส่งมาที่ คุณวันชัย เมฆพระงาม แผนกทะเบียนและใบอนุญาต ชั้น 4 กรมการขนส่งทางอากาศ
71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อย่าลืมแจ้งชื่อที่อยู่และเลขทะเบียนนะครับ

และอย่าลืมต่อใบอนุญาตนักบินด้วยนะครับ

#4
Guest_ร.อ.วิชัย_*

Guest_ร.อ.วิชัย_*
 • Guests
เรียน ท่านสมาชิกทราบครับ เอกสารชุดเก่าที่ท่านมีในมืออย่าลืม ต้องนำไปด้วย โดยเฉพาะใบขับขี่ ตอนนี้ไฮเทคแล้วอย่างช้า ๓๐ นาที...ไปเจอเจ้าอาวาสอินทรีย์อีสาน บ่นอู้อี้ๆ ๆ "ผ๊มนั่งเครื่องบินมาจาก อู๊ด๋อน ค่าเคี่ยงบิน สี่พันห้า เพื่อมารับกระดาษแผ่นเดียว (แหม....ท่านพระครูก็....เขาอยากเห็นสังสาร น่าตา...ต้องเซ็นชื่อ ต่อหน้าเจ้าพนักงาน.. ก็คุ้มแล้วนี่..... หัวหน้าเกรียงศักดิ์ เลี้ยงซะเดินไม่ไหว สมาชิกอินทรีย์อีสานกรุณาเข้าใจ เจ้าอาวาสฯ ด้วยเด้อครับเด้อ ):woohoo:

#5
Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*

Guest_เกรียงศักดิ์ ทองระย้า_*
 • Guests
ร่มบินที่ได้ตวจเพื่อออก ใบสมควรเดินอากาศมีดังนี้
1 U-A04
2 U-A05
3 U-A16
4 U-A17
5 U-A18
6 U-A28
7 U-A34
8 U-A35
9 U-A42
10 U-A43
11 U-A63
12 U-A64
13 U-B11
14 U-B12
15 U-B19
16 U-B20
17 U-B22
18 U-B23
19 U-B28
20 U-B29
21 U-B33
22 U-B39
23 U-B44
24 U-B45
25 U-B49
26 U-B50
27 U-B52
28 U-B55
29 U-B59
30 U-B61
31 U-B62
32 U-B63
33 U-B65
34 U-B67
35 U-B71
36 U-B72
37 U-B73
38 U-B76
39 U-B77
40 U-B78
41 U-B79
42 U-B80
43 U-B84
44 U-B85
45 U-B86
46 U-B89
47 U-B89
48 U-B98
49 U-B99
50 U-D31
51 U-D32
52 U-D34
53 U-D37
54 U-D38
55 U-D39
56 U-D41
57 U-D44
58 U-D45
59 U-D46
60 U-D47
61 U-D50
62 U-D51
63 U-D52
64 U-D55
65 U-D56
66 U-D57
67 U-D58
68 U-D59
69 U-D60
70 U-D61
71 U-D63
72 U-E12
73 U-E13
74 U-E15
75 U-E21
76 U-E22
77 U-E23
78 U-E24
79 U-E25
80 U-E29
81 U-E30
82 U-E33
83 U-E34
84 U-E35
85 U-E36
86 U-E37
87 U-E38
88 U-E39
89 U-E40
90 U-E41
91 U-E42
92 U-E43
93 U-E44
94 U-E46
95 U-E47
96 U-E50
97 U-E51
98 U-E53
99 U-F01
100 U-F02
101 U-F03
102 U-F04
103 U-F05
104 U-F06
105 U-F08
106 U-F09
107 U-F10
108 U-F11
109 U-F12
110 U-F13
111 U-F14
112 U-F15
113 U-F16
114 U-F19
115 U-F20
116 U-F22
117 U-F23
118 U-F25
119 U-F26
120 U-F28
121 U-F32
122 U-F33
123 U-F34
124 U-F35
125 U-F36
126 U-F38
127 U-F39
128 U-G02
129 U-G03
130 U-G04
131 U-G09
132 U-G17
133 U-G34
134 U-H03
135 U-H05
136 U-J01
137 U-J02
138 U-J04
139 U-K05
140 U-N02
141 U-N03
142 U-N04
143 U-N05
144 U-T03
145 U-T04
146 U-T05
147 U-T06
148 U-T07
149 U-T08
150 U-T10
151 U-T11
152 U-T12
153 U-T13
154 U-T14
155 U-T16
156 U-T18
157 U-T19
158 U-T20
159 U-T21
160 U-T29
161 U-T31
162 U-T32
163 U-T33
164 U-T35
165 U-T36
166 U-T40
167 U-T41
168 U-T43
169 U-T45
170 U-T46
171 U-T47
172 U-T48
173 U-T49
174 U-T50
175 U-T51
176 U-T52
177 U-T53
178 U-T54
179 U-T55
180 U-T56
181 U-T57
182 U-T64
183 U-T65
184 U-T66
185 U-T67
186 U-T71
187 U-T72
188 U-T74
189 U-T75
190 U-T76
191 U-T80
192 U-T81
193 U-T82
194 U-T83
195 U-T84
196 U-T85
197 U-T86
198 U-T88
199 U-T89
200 U-T90
201 U-T90
202 U-T91
203 U-T92
204 U-T96
205 U-T97
206 U-T98
207 U-U02
208 U-U03
209 U-U04
210 U-U05
211 U-U06
212 U-U07
213 U-U08
214 U-U09
215 U-U10
216 U-U12
217 U-U13
218 U-U14
219 U-U15
220 U-U16
221 U-U17
222 U-U18
223 U-U19
224 U-U20
225 U-U21
226 U-U24
227 U-U25
228 U-U26
229 U-U27
230 U-U30
231 U-U36
232 U-U37
233 U-U37
234 U-U40
235 U-U42
236 U-U46
237 U-U48
238 U-U49
239 U-U54
240 U-U62
241 U-U63
242 U-U66
243 U-U67
244 U-U68
245 U-U69
246 U-U70
247 U-U71
248 U-U72
249 U-U77
250 U-U78
251 U-U79
252 U-U80
253 U-U81
254 U-U83
255 U-U85
256 U-U89
257 U-U90
258 U-U91
259 U-U93
260 U-U95
261 U-U96
262 U-U98
263 U-V04
264 U-V05
265 U-V06
266 U-V10
267 U-V11
268 U-V12
269 U-V13
270 U-V14
271 U-V15
272 U-V19
273 U-V24
274 U-V25
275 U-V26
276 U-V27
277 U-V28
278 U-V30
279 U-V31
280 U-V32
281 U-V33
282 U-V34
283 U-V35
284 U-V36
285 U-V37
286 U-V39
287 U-V40
288 U-V41
289 U-V42
290 U-V43
291 U-V46
292 U-V52
293 U-V54
294 U-V55
295 U-V58
296 U-V58
297 U-V59
298 U-V59
299 U-V61
300 U-V72
301 U-V73
302 U-V74
303 U-V75
304 U-V76
305 U-V77
306 U-V95
307 U- (ร่มบิบชุมแพ)
308 U- (ร่มบิบชุมแพ)
( 2 ร่มท้ายนี้กำลังติดต่อขอเลขทะเบียนให้ครับ)......สำหรับร่มที่ยังไม่ได้ทำการตรวจโปรดรวมกันให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆในต่างจังหวัด แล้วนัดมาเพื่อจัด จนท. ไปดำเนินการตรวจให้ ใน กทม. คงตรวจ 3 แห่ง ที่ กรมการขนส่งทางอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์ฯ และกำลังติดต่อ....ชมรมร่มบินกรุงเทพ....วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป.....การตรวจครั้งนี้จะดำเนินการร่วมกับ จนท. มูลนิธิอนุรักษ์ฯ สมาคมฯ ชมรม เพื่อให้ท่านดำเนินการตรวจกันเองในปีหน้า.....หากทุกฝ่ายพร้อมและเห็นชอบตรงกัน......เรามาช่วยกันพัฒนา.......วงการร่มบินให้เจริญ.....ต่อไปร่มบินจะเป็นอากาศยานเพื่อการกีฬา.....จดทะเบียน...ตรวจสภาพประจำปี.....จัดการสอนและสอบ.....โดย...ชมรม...สมาคมฯ...มูลนิธิอนุรักษ์ฯ...เหมือนในหลายๆประเทศทีเขาพัฒนาวงการกีฬาการบิน....อีกประมาณ 2 ปี จะมีกฏหมายเพื่อแยกอากาศยานเพื่อการกีฬา ออกจาก พรบ.การเดินอากาศ ดังนั้นเราควรช่วยกันสร้างระบบการดำเนินการในส่วนต่างๆดังกล่าวตั้งแต่ตอนนี้......เพื่ออนาคตของวงการร่มบินไทย......ยินดีรับใช้และให้คำปรึกษาตลอดเวลา........โทร 06 635 8964 , 02 286 0923 e mail tkriangsak @ yahoo.com ........... เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

#6
anonzero

anonzero
 • Members
 • 2 posts
รับทราบครับ :-P

#7
apo42

apo42

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 255 posts
กระทู้สุดท้ายตั้งตะปี2006 นี่2012แล้ว ใบสมควรเดินอากาศใบทะเบียนเครื่อง ร่ม คงขาดอายุไปหลายคนละ ต่อยังไงหรือต้องไปตรวจกันใหม่ ตอบที

#8
พาราแมวส์

พาราแมวส์

  พาราแมวส์

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 641 posts
ต่อใบสมควรเดินอากาศ ที่ อ.ป่าโมก ผู้ใดได้รับใบจริงแล้วบ้างครับ
...อย่าทิ้งกันนะ ....เดี๋ยวหลง...!!!!

#9
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts

ต่อใบสมควรเดินอากาศ ที่ อ.ป่าโมก ผู้ใดได้รับใบจริงแล้วบ้างครับ

เรียนคุณพาราแมวส์
ผมจะไม่แก้ตัวให้ จนท.กรมฯ แต่ขอชี้แจงดังนี้....ขณะนี้ จนท.กรมฯในระดับบริหารของการจดทะเบียนการตรวจสภาพอากาศยานและนักบินได้ลาออกจำนวนมากพอสมควร.....งานเพิ่มขึ้น(เครื่องบินที่จดทะเบียนไว้กับกรมฯมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)แต่ขอ จนท.เพิ่มไม่ได้มีแต่ลาออก....จึงเป็นที่มาของการล่าช้าของงานทุกส่วน.....ต้องเห็นใจคุณวันชัยฯจนท.กรมฯนะครับ....กลับจากงานเราต้องทำใบอนุญาตนักบิน 62 นายพร้อมสำเนาก็เป็น 124 ชุดพิมพ์ผิดสักตัวก็ไม่ได้.....ตรวจสอบการชำระเงินด้วยว่าใครชำระมาบ้างกับกองคลัง......จดทะเบียนน้อยหน่อย...ทำคนเดียวครับ....ถ้าท่านต้องการตรวจสอบก็โทรคุยกับคุณวัยชัยฯ 089 446 2777 กรมฯหยุดให้บริการสอบนอกสถานที่มาสัก 3 ปีเห็นจะได้....แต่ผมขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หลายๆๆท่านและคุณวัยชัยฯ....ก่วาจะได้มาจัดสอบที่อ่างทองใช้เวลา 3 เดือนก่วา....ผมขออภัยในความล่าช้าของกรมด้วยครับ

#10
พาราแมวส์

พาราแมวส์

  พาราแมวส์

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 641 posts
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
...อย่าทิ้งกันนะ ....เดี๋ยวหลง...!!!!

#11
TURTLE

TURTLE

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 462 posts
แล้วจะ จัดอีกเมื่อไหร ครับ

#12
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts
ผมเองอยากจัดให้ครบ 4 ภาค เริ่มจากอ่างทอง....ที่วางแผนไว้คือภาคใต้.....ได้ประสานงานกับคุณหมอบรรพต คุณดีอซ กรมฯ ตอนแรกจะจัดให้ทันวันที่ 19 เม.ย. 56 ที่สิชล......แต่ทางกรมไม่มี จนท. ว่างออกไปดำเนินการให้ได้.....คงต้องรอข่าว.....ภาคอิสานและเหนือขอเป็นกลางกับปลายปีครับ

#13
ครูสัม ศรีกระนวน

ครูสัม ศรีกระนวน

  Newbie

 • Members
 • PipPip
 • 17 posts

เรียน  จนท.กรมการขนส่งทางอากาศและ/หรือท่านที่เกี่ยวข้อง  ทุกท่าน

         ผมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และภาระงานของกรมฯ ท่าน ซึ่งก็เห็นใจเจ้าหน้าที่มากครับ     อย่างไรก็ตามแต่  หากมีความคืบหน้าและ/หรือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตของกีฬาร่มบินพารามอเตอร์ หรืออื่นใดก็ตามแต่ในอันที่จะทำให้ผู้ที่จะเล่นหรือเป็นนักกีฬาร่มบินทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อครวามถูกต้อง....ครับ   ....พยายามปรับปรุงและพัฒนาก็แล้วกันครับ.... ยานพานะประเภทรถยนต์ก็เยอะ... กีฬา...ทางกาอาศก็เยอะ... อีกไม่กี่เดือนก็จะเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซี่ยนแล้วครับ..ท่าน  

 

 

 

                                                                                        ......ทีมร่มบินกระนวน-ขอนแก่น ....#14
เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

เกรียงศักดิ์ ทองระย้า

  Beginner

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 343 posts

สวัสดีครับชาวร่มบินกระนวน-ขอนแก่น และชาวร่มบินทุกชมรม

ฝากบอกสมาชิกทุกท่านว่าผมคิดถึงหมู่เฮาเด้อ...ทุกสิ่งในโลกต้องเปลี่ยนแปลง.....แต่จะไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่....ต้องรอดูครับ....เมื่อ 18 ก.ย. 56 สมาคมฯได้เข้าประชุมกับกรมฯเพื่อขอควบคุมดูแล....จดทะเบียนร่มบิน....ตอนนี้ผมกำลังติดต่อกรมเพื่อขอข้อสรุป...

 

.ถ้าได้ข่าวแน่นอน...ผมจะรีบแจ้งให้พวกเราทราบด่วนครับ.....ตอนนี้ท่านลองตั้งคำถามตัวเองสิว่า.....ที่ผ่านมาท่านถูกควบคุมโดยกรมฯ.....ถ้าต่อไปท่านต้องขึ้นกับสมาคม....ท่านจะพอใจอันไหน....ลองตอบมาในกระทู้นี้ด้วยครับ


แก้ไขโดย เกรียงศักดิ์ ทองระย้า, 23 มิถุนายน 2014 - 11:16 AM.

 • NU_HINO likes this

#15
NU_HINO

NU_HINO

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 849 posts
 • Locationร่มบินสมุทรปราการ
รบกวนถามพี่เกรียงศักดิ์ครับปีนี้จะมีการต่อทะเบียนเครื่อง,ร่มและใบสมควรเดินอากาศเมื่ิอไหร่ครับ

ขอบคุณครับ

แก้ไขโดย NU_HINO, 18 มิถุนายน 2014 - 06:47 AM.


#16
kasame

kasame

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,240 posts
 • Locationttm.

พี่ณุติดต่อไปที่กรมเลยครับ


 • NU_HINO likes this

#17
NU_HINO

NU_HINO

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 849 posts
 • Locationร่มบินสมุทรปราการ

พี่ณุติดต่อไปที่กรมเลยครับ

ขอบคุณครับพี่เกษม เดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปครับ #18
kasame

kasame

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,240 posts
 • Locationttm.

ได้ความยังไงลงในกระทู้ให้เพื่อนๆๆทราบทั่วกันนะครับ กรณีต่ออายุเครื่อร่มถ้าถ่ายรูปเครื่องและร่มไปให้ติดเครื่องหมายประจำร่มกันเครื่องด้วยนะครับ#19
kasame

kasame

  Professor

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1,240 posts
 • Locationttm.

...


แก้ไขโดย kasame, 18 มิถุนายน 2014 - 10:46 AM.


#20
NU_HINO

NU_HINO

  Graduate

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 849 posts
 • Locationร่มบินสมุทรปราการ

ได้ความยังไงลงในกระทู้ให้เพื่อนๆๆทราบทั่วกันนะครับ กรณีต่ออายุเครื่อร่มถ้าถ่ายรูปเครื่องและร่มไปให้ติดเครื่องหมายประจำร่มกันเครื่องด้วยนะครับ

 

ผมโทรไปหาพี่วันชัยแล้วครับแต่แกไม่ได้รับสายเห็นได้ข่าวว่าไปราชการ ตจว.และผมก็ได้โทรไปปรึกษากับทางพี่เกรียงศักดิ์ แกแนะนำสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตสมควรเดินอากาศหมดอายุเกินหกเดือนจะต้องไปสมัครใบอนุญาติใหม่พร้อมนำเครื่องและร่มไปตรวจสภาพด้วยโดยไปที่กรมเลยชั้น 4 ครับ เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่จะออกไปบริการกับสมาชิกได้เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำงานนี้ อาจจะลำบากหน่อยสำหรับสมาชิกที่อยู่ ตจว.ครับส่วนคนที่อยู่กรุงเทพหรือปริมนฑลสามารถเข้าไปต่อที่กรมได้เลยครับ


มีผู้ใช้งาน 0 ท่าน กำลังดูหัวข้อนี้

มีสมาชิก 0 ท่าน, ไม่ใช่สมาชิก 0 ท่าน, และไม่ต้องการเปิดเผยตัว 0 ท่าน กำลังใช้งานเว็บในขณะนี้